De 8ste editie van de QueensParade Beek was weer een spektakel

Onder een stralende zon is de achtste editie van de QueensParade Beek een prachtige dag geworden. We kunnen als organisatie met trots terugblikken naar een heel succesvolle Koninginnedag 2012.

Beek stond vanaf 13.00 uur op z’n kop. Het was tijdens het middagprogramma een drukte van jewelste op de markt. Vele kinderen maakten gebruik van de sport- en spel mogelijkheden die er geboden werden. Soms was zelfs een lange wachttijd het gevolg bijvoorbeeld bij de Slagtunnel van de Cheetahs.

Ook de workshops van Rick Schmitz van de gelijknamige Dansstudio vielen ’s middags erg in de smaak bij zowel jong als oud. Een leuke middag met als afsluiter de QueensRun , waar ook dit jaar weer veel sportieve deelnemers op af waren gekomen. De Queensrun is een welkome aanvulling op het totale QueensParade programma in Beek.
Het avondprogramma startte traditiegetrouw met een korte rondgang door het centrum van Beek, waarna het taptoegeweld losbarstte op het marktplein.

Daar stonden rond de 1500 toeschouwers die hun ogen uitkeken naar hetgeen zich daar afspeelde. Prachtige muziek met dito shows passeerden de revue. Dit jaar hadden we de volgende groepen gecontracteerd: de Vendeliers Alferie , de Coriovallum Pipeband, de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, het Drumfanfare en Majoretten Korps Irene/Lucia de prachtig gespeelde muziek en mooie strakke figuren vormden samen een professionele show .

Uit Sneek was er Jong Advendo een jonge club mensen presenteerden zich aan het publiek een gloednieuwe show die er zijn mocht. Rick Schmitz was ook in het avondprogramma aanwezig en heeft met zijn dansers voor een intermezzo gezorgd. Zij konden door hun act de handen van het aanwezige publiek veelvuldig op elkaar krijgen.
Als afsluiting van de taptoe werd door de Coriovallum Pipeband samen met Irene/Lucia het slotnummer van deze QueensParade gespeeld. Een kippenvel momentje voor elke muziekliefhebber. Als definitief einde van deze 8e editie van de QueensParade Beek het altijd spectaculaire vuurwerk. Een afsluiting van een super mooie dag waar wij als organisatie maar met ons ook vele anderen met veel plezier op terugkijken. Op deze plek willen wij graag onze vrijwilligers van harte bedanken die ons ook dit jaar weer met raad en daad hebben bijgestaan. Ook de sponsoren bedankt, zonder jullie steun was er geen QueensParade Beek. Nogmaals allemaal bedankt! Op naar de negende editie!

In de zeventiger jaren vond jaarlijks met Koninginnedag een Taptoe plaats.

Door een initiatief van een aantal enthousiaste muzikanten uit het Beekse is in 2003 het idee geboren tijdens Koninginnedag een parade en show in het centrum van Beek te organiseren.
Al snel werd een naam bedacht voor het evenement: QueensParade Beek.

>Het idee achter QP Beek was dat de organisatoren de oude Taptoe, die in de zeventiger jaren op Koninginnedag in Beek werd gehouden met medewerking van de Beekse muziekverenigingen, nieuw leven wilden inblazen.

Er werden sponsoren en donateurs bereidt gevonden om te helpen en zo startte in 2005 de eerste editie van QueensParade Beek.
Het was gelijk een succes en mede ook door het prachtige weer waren er ongekend veel toeschouwers, die hun uiterste best deden om de deelnemende muziekverenigingen en dansgroepen aan te moedigen met hun applaus.

Vanaf het begin werd het Oranjecomité Beek bereid gevonden om hun organisatie talent beschikbaar te stellen aan de stichting QueensParade Beek en zo ontstond een intensieve samenwerking die intussen leidde tot het structureel ondersteunen van elkaars activiteiten. QueensParade Beek is er voor iedereen en heeft als doel een leuk feest te organiseren voor de gemeente Beek en omstreken, in het kader van Koninginnedag. Omdat het feest voor iedereen is, wordt er geen entree gevraagd.